نماد اعتماد الکترونیکی

نماد اعتماد الکترونیکی سایت آهن 724 برای اولین بار در سال 1396 دریافت شد و با مصوبه جدید وزارت سمت ، این نماد برای مدت 2 سال دیگر با امتیاز 2 ستاره تمدید و دریافت گردید.

نتیجه استعلام در سایت نماد اعتماد الکترونیک