شرایط حمل آهن آلات

  • هزینه حمل کالا از مبدا تا محل پروژه ها و آدرس مشتریان بر عهده خریدار می باشد
  • بیمه حمل کالا از مبدا تا محل مورد نظر مشتری بر عهده خریدار می باشد.
  • در صورت درخواست مشتری و قبول توسط سایت آهن 724 ؛ امکان شناسایی و معرفی وسیله حمل مناسب توسط سایت آهن 724 وجود دارد .
  • نحوه پرداخت هزینه حمل طبق توافق با شرکت های حمل و صاحبان وسیله حمل می باشد و این سایت مسئولیتی در این خصوص ندارد .